Bảng Giá Xe Taxi Sapa

 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá các tuyến xe:

Tuyến đường

Ford, ZaceFordCuntyAeco
7 chỗ16 chỗ29 chỗtown 35 chỗ
Lào Cai - Sa Pa ( hoặc ngược lại)5005509001.600
Sa Pa - Cốc Ly - Sa Pa (1 ngày)1.6001.9002.4502.950
Lào Cai - Cốc Ly - Sa Pa (1 ngày)1.5501.8002.3502.80
Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa (1 ngày)1.5001.7502.2002.850
Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa (2 ngày)1.8502.2502.650 3.560
Sa Pa - Bắc Hà - Sa Pa (1 ngày)1.6502.0502.3503.150
Sa Pa - Cán Cấu - Sa Pa (1 ngày)1.5501.9502.2503.050
Lào Cai - Cán Cấu - Sa Pa (1 ngày)1.4501.7502.200 2.950
Lào Cai - Mường Hum - Sa Pa (1 ngày)1.3501.6502.350-
Sa Pa - Bình Lư - Sa Pa1.0501.2502.1502.850
Sa Pa - Bình Lư - Lào Cai1.3501.5201.9703.120
Sa Pa - Mường Khương - Sa Pa1.3501.7202.1402.960
Sa Pa - Mường Khương - Lào Cai1.2401.5701.980  2.850
Lào Cai - Tà Thàng - Sa Pa1.2301.6001.8702.404
Sa Pa - Thác Bạc,Trạm Tôn - Sa Pa400450490580
Sa Pa - Cát Cát - Sa Pa350400480 580
Sa Pa - Tả Phìn - Sa Pa400450490 580
Sa Pa - Tả Phìn -Lào Cai5806009501.450
Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên (3 ngày)4.2504.9505.620 7.350
Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hà Nội (4 ngày)5.6806.2508.02011.250
Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên - Sơn La - Hà Nội (5 ngày)6.5208.4209.55012.840
Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội (1 ngày)3.5404.5605.480  5.060
Sa Pa - Cán Cấu - Bắc Hà - Sa Pa (2 ngày)2.3402.8403.420 4.020
Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên - Sìn Hồ (3 ngày)4.2804.6306.250  8.760
Đưa Lao Chải - Đón Tả Van350450520 640
Đón Tả Van320440460 
Đón Giàng Tả Chải330410420 
Đưa Lao Chải - Đón Giàng  Tả Chải420480530 
Đón đầu dốc Sử Pán480530 640 
Đưa đón đầu dốc Sử Pán (trong ngày) 7407801.150 
Đón Sín Chải270350420 
Đưa đỉnh đèo đón Sín Chải 460580950 
Đưa Má Tra - Đón tả Phìn 342460587 
Sa Pa - Bản Hồ - Sa Pa (1 ngày)1.3501.7602.105 
Đưa (hoặc đón) Thanh Kim450520768 
Đón Bản Hồ9151.4201.860 
Đón Tả Phìn 320460 540630

No comments:

Post a Comment